Physicality is a gift, inseparable from heart and soul, that calls us to live ~ Oriah Mountain

Plantra Healing

Plantra Healing is een krachtige combinatie van channeling middels aanraking, intuïtieve massage, de-armouring en het werken met krachtige kruiden en planten die door inheemse stammen over de hele wereld sinds eeuwen gebruikt worden tijdens oeroude tradities. 

Plantra Healing triggert blokkades en patronen om zich te tonen aan de oppervlakte van ons lichaam en onze geest, doordat ze op een liefdevolle doch krachtige manier worden uitgenodigd. Op deze manier kunnen we ze evenzo liefdevol en krachtig doorbreken. 

In het lijf zitten blokkades die zijn ontstaan doordat we in situaties onszelf hebben weg gecijferd, tegen ons zin hebben gehandeld, ons hartsverlangen hebben ingeruild voor "veiligheid", verdriet en boosheid hebben opgekropt, niet voor onszelf zijn opgekomen etc. Ons inhouden, wat zich lichamelijk heeft vertaald in het schrap zetten en verkrampen van spieren en het opslaan van negatieve energie in organen, zorgt ervoor dat bij de meeste van ons onze vitale levens- kracht (kundaline) en creatieve energie (seksuele energie) niet meer optimaal stromen. De blokkades zitten veelal op plekken waar doorgaans niet gemasseerd wordt, maar die juist liefdevolle, bewust gerichte aanraking nodig hebben om te kunnen ontspannen. 

Tijdens en na een Plantra Healing sessie komt er veel energie vrij en kan dit als zowel bevrijdend als beangstigend ervaren worden. Naast diepe ontspanning kan er ook onrust ontstaan, doordat het lijf een nieuwe stroom ervaart en de mind niet weet wat ermee te doen. Patronen worden naast zichtbaar/inzichtelijk ook voelbaar. Het kan daarom nodig zijn om meerdere sessies te boeken, dit in combinatie met bijvoorbeeld een jaarlijks coachingstraject of een aantal sessies. In hoeverre dit van toepassing is, is per individu verschillend en wordt pas duidelijk tijdens en vooral na de eerste sessie.

* Plantra Healing is gericht op het moeiteloos 

ontspannen op de momenten waarin het lijf 

geleerd heeft aan te spannen. Door tijdens de opbouw van energie te ontspannen, kan de vitale levenskracht weer binnenin jou stromen. De opluchting en verlichting zit hem in de totale overgave aan deze ontspanning.

Werkwijze - Plantra Healing

De sessie start met het delen waar je je op dit moment in jouw leven bevindt, waar je tegen aanloopt en waar je blij mee bent.

 

Vervolgens gaan we samen voelen of en zo ja, welke kruiden en/of planten mee wil reizen.

Tijdens een channelmoment tast ik jouw lijf af, zodat wat nog meer vanuit jouw onbewuste 

gedeeld wilt worden, meegenomen kan worden in de sessie. 

 

Het grootste deel van de sessie zal bestaan uit intuïtieve aanraking, massage en body de-armouring, waarbij het accent vooral ligt op het begeleiden van de creatieve levensenergie door jouw blokkades heen. De intensiteit zal steeds weer in samenspraak met jou afnemen of toenemen.

Een Plantra Healing sessie wordt gegeven in een warme en veilige setting. Je kunt kiezen voor een 1,5 uur durende sessie of eentje van 2,5 uur. 

In het laatste geval gaat de sessie gepaard met kruiden.

Kosten: 185 euro per sessie p.p. 1,5 uur

              265 euro per sessie p.p. 2,5 uur

Bij meerdere sessie geldt een reductie tarief.

Alvorens een sessie wordt geboekt, vind ik het fijn om je van te voren te bellen. 

Benieuwd naar ervaringen van gelijkgestemden, zie testimonials.